Doelen

Onze school is een vrije katholieke kleuteroefenschool. Kleuters van 2,5 tot 6 jaar zijn er welkom.

Elke dag staat ons team klaar om jullie kleuters kansen te geven in hun groei tot een gelukkig mens. Is dat niet de wens van iedere opvoeder?

Daarom

-streven we in onze opvoeding naar een totale persoonsvorming

Het is een boeiende opdracht in elke kleuter zoveel mogelijk talenten van hoofd, hart en handen te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is ons streefdoel!

-getuigt onze opvoeding van een voorkeurliefde voor de zwaksten

Alle kleuters zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. Welke noden je kleuter ook heeft, we proberen er oog voor te hebben.

-steunt onze opvoeding op een persoonsbevorderende relatie

Als opvoeder hebben we hier de taak zelf het voorbeeld te stellen. Onze kleuters kunnen rekenen op onze warme nabijheid: we dragen zorg voor hen, we bemoedigen, stellen grenzen, geven steeds nieuwe kansen, respecteren hen, vertrouwen.

Ons voorleven legt bij onze kleuters een basis waarop ze zelf, omgeven door warme mensen, verder bouwen, om uit te groeien tot iemand die andere mensen nodig heeft en waar andere mensen ook graag bij vertoeven.

-draagt onze opvoeding ook zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding

Onze manier van omgaan met de kleuters, met mekaar, met God zet hen op een spoor. Hen in contact brengen met Jezus, met verhalen vol waarden, is een verrijking waar ze recht op hebben. Deze verrijking heeft pas echt kans op groeien wanneer wij hen laten zien, laten voelen wat goed is, wat ‘het goede’ is, wat ‘het goede waard is’.

-haalt onze opvoeding kracht uit een goede samenwerking

Hierbij zijn de ouders de belangrijkste schakel.

We nodigen jullie uit om, samen met ons, hand in hand mee te stappen in de opvoeding van je kleuter. Is er iets, zeg het ons, wij zeggen het ook.