Medicatie toedienen op school

Wanneer uw zoon of dochter tijdens de schooluren geneesmiddelen dient in te nemen, kunnen wij hierop toezien dat dit stipt gebeurt. Een personeelslid van het secretariaat of de klastitularis staat in voor de bewaring van de geneesmiddelen en helpt bij het gebruik (bijvoorbeeld bij het indruppelen), maar in geen geval zal het personeelslid andere medische handelingen verrichten (bijvoorbeeld een inspuiting), want dat is verboden.

Wij vragen u wel om ons onderstaand formulier vooraf ondertekend terug te bezorgen en te laten invullen en ondertekenen door de behandelende geneesheer.

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest, dat opgemaakt is door de school ism de dienst preventie en welzijn, te laten invullen door de dokter, met de juiste dosering en toedieningswijze. Dit document krijg je bij inschrijving en bij aanvang van het schooljaar. Je kan het ook steeds afdrukken vanop de website onder de knop’ medicatiebeleid’.
Indien dit attest niet ingevuld is kunnen wij geen medicatie toedienen.

 

Download hier het formulier ‘Toedienen medicatie’ (PDF).

 

Om PDF-documenten te kunnen openen hebt u een programma zoals Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma kan u gratis downloaden vanaf deze website.